Sól Potasowa 60%

Sól Potasowa 60%

 

Sól potasowa, czyli chlorek potasu o zawartości 60% rozpuszczalnego w wodzie tlenku potasu (K2O) to najpopularniejszy nawóz potasowy stosowany w rolnictwie. Jest głównym źródłem potasu, który należy do grupy najważniejszych składników pokarmowych dla roślin (zaraz obok azotu i fosforu). Potas spełnia wiele istotnych funkcji w procesach wzrostu, rozwoju i plonowania.

Głównymi zadaniami soli potasowej są:

– zmaksymalizowanie poboru i wykorzystania przez roślinę dostępnego w glebie azotu,

– poprawa wytrzymałości roślin na suszę poprzez usprawnienie ich gospodarki wodnej,

– zwiększenie odporności roślin na choroby i szkodniki,

– przyspieszenie procesu fotosyntezy,

– polepszenie i zwiększenie urodzajności roślin uprawnych oraz jakości plonów.

 

 

Oferowany nawóz jest przeznaczony do stosowania na wszystkich rodzajach gleb i pod większość roślin uprawnych, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w produkcje (tj. tytoń, chmiel, cebula, kapusta, papryka, niektóre kwiaty, drzewa i krzewy owocowe).

 

Sól potasowa jest nawozem o przedłużonym działaniu, którego największą efektywność działania uzyskuje się wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawóz należy dobrze wymieszać z glebą. Przy uprawach roślin ozimych zastosowanie produktu przed startem wiosennej wegetacji zapewnia im długoterminowy dostęp do związków mineralnych. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonywać jest wczesną wiosną.

 

 

 


Wygląd

Granulki lub kryształki w kolorze białym lub lekko zabarwionym

Zawartość potasu,
w przeliczeniu na K2O, %, nie mniej

60

Zawartość wody, %, nie więcej

0,5

Granulacja:
ponad 6 mm,%
od 1 do 4 mm,%, nie mniej
mniej niż 1 mm, %, nie więcej


0
95
5

Trwałość dynamiczna %, nie mniej

80

Kruchość, %

100

 

potato-g753563b60_1920

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami, doradzą, zaplanują dostawę!