Saletra amonowa 34%

Saletra amonowa 34%

agriculture-g1f5f8993d_1920

Saletra amonowa 34%

 

 

Saletra amonowa jest najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym wykorzystywanym 

w rolnictwie niezależnie od panujących warunków glebowych, a także technologii czy rodzajów upraw. Produkt jest idealnym rozwiązaniem w uprawach zbóż ozimych i jarych, roślin okopowych i przemysłowych, na użytkach zielonych, a także w warzywnictwie i sadownictwie.

Nawóz doskonale wpływa na wzrost i rozwój roślin. Poprawia ich plonowanie, wpływa pozytywnie na obfitość, jakość i wartość technologiczną zbiorów.

 

 

 

Opis produktu

 

 

Saletra amonowa, inaczej azotan amonu jest najpopularniejszym i najczęściej stosowanym mineralnym nawozem azotowym o wzorze chemicznym NH4NO3. Nawóz, inaczej zwany solą kwasu azotowego i amoniaku jest doskonałym i trwałym źródłem azotu dla roślin.

Popularność produktu spowodowana jest występowaniem w nim azotu w dwóch postaciach 

– szybko działającej postaci azotanowej(NO3-), oraz zatrzymywanej przez kompleks sorpcyjny gleby formy amonowej(NH4+). Forma amonowa azotu działa powoli, długo utrzymuje się 

w glebie, jest z niej stopniowo uwalniana, co zapewnia roślinom stały, długotrwały dostęp 

do tego, jakże ważnego składnika, a dodatkowo ułatwia roślinom pobieranie fosforu, wspiera rozwój ich systemów korzeniowych, oraz ogranicza nadmierne pobieranie potasu z gleby. 

Postać azotanowa, czyli saletrzana azotu zawarta w nawozie przyspiesza wegetację roślin, wspomaga ich regenerację po sezonie zimowym, a także działa na ich prawidłowy wzrost 

i rozwój.

 

 

 

Zastosowanie

 

 

 

Uniwersalność produktu sprawia, że zakres jego zastosowań jest niezwykle szeroki nie tylko pod względem rodzajów roślin czy stylów upraw, ale także niezależnie od panujących warunków glebowych. Nawożenie azotem doskonale sprzyja regeneracji roślin po zimowym osłabieniu. 

Od samego początku okresu wzrostu i rozwoju roślin wspiera je w tych procesach. Wspomaga wytworzenie zdrowego i silnego układu korzeniowego, oraz wzrost masy nadziemnej części rośliny. Kolejną zaletą stosowania saletry amonowej jest przedłużenie okresu wegetacji, zwiększenie zawartości aminokwasów i białek w roślinach, oraz poprawa jakości, wielkości 

i wartości technologicznej upraw. Saletra amonowa 34,0% N jest zatem idealnym nawozem 

do stosowania zarówno w rolnictwie (pod zboża), warzywnictwie (pod marchew, ogórki, pomidory, rzodkiewkę, rośliny kapustowate) na użytkach zielonych (na łąkach i trawnikach) 

w sadownictwie (drzewa i krzewy owocowe) oraz w ogrodnictwie ozdobnym (drzewa i krzewy ozdobne).

wheat-g3ded13853_1920

ZBOŻA – zastosowanie saletry amonowej pozytywnie wpływa 

na wielkość plonów, ponieważ przedłuża okres wegetacji oraz 

w przypadku zbóż zapewnia wypełnienie ziaren.

tractor-ga76116de5_1920

UŻYTKI ZIELONE – zasilenie azotem zawartym w Saletrze amonowej 34,0% N zapewni doskonały wzrost traw oraz ich soczysty zielony kolor

blackthorn-g4d0bc51bd_1920

DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE – wiosenne zasilenie drzew 

i krzewów owocowych azotem zawartym w nawozie sprawi, 

że odżywią się, odbudują 

i wzmocnią po zimowym wyjałowieniu oraz zapewni zdrowy i obfity zbiór owoców.

 

 

vine-tomatoes-g7b3ad3269_1920

WARZYWA – przedsiewne zastosowanie Saletry amonowej 34,0% N zapewni wytworzenie zdrowych, silnych i obfitych części nadziemnych roślin

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami, doradzą, zaplanują dostawę!