Płynny fosfor plus potas

Płynny fosfor plus potas

Nawóz płynny fosfor plus potas to idealny produkt przeznaczony do uprawy wszystkich rodzajów roślin, szczególnie na glebach, gdzie występuje deficyt fosforu. Odpowiednio skomponowany i zbilansowany skład zapewnia wzbogacenie gleby, wsparcie i zabezpieczenie rośliny we wszystkich okresach wzrostu i rozwoju, a także zdrowy i obfity plon.

Opis produktu

Nawóz płynny fosfor plus potas to innowacyjny i skuteczny produkt skomponowany na bazie testów laboratoryjnych w celu stworzenia roślinom najkorzystniejszych warunków dobrego startu, szybkiego wzrostu i rozwoju oraz uzyskaniu przez nie jak najobfitszych plonów, a co za tym idzie satysfakcjonujących zbiorów i zysków dla Państwa.

Produkt dedykowany jest do stosowania we wszystkich uprawach roślin, zbóż, warzyw, drzew i krzewów owocowych.

Produkt dostarczany w paletokontenerach (mauzerach, IBC) o pojemności 1000l.

Skład

Produkt jest roztworem nawozowym, który w swoim składzie zawiera 12,0% pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w wodzie (P2O5), oraz 6,0% tlenku potasu (K2O). Fosfor w postaci jonów fosforanowych oraz potas są składnikami bardzo dobrze i szybko przyswajalnymi przez rośliny.

Zarówno fosfor (P) jak i potas (K) są niezbędnymi dla rośliny składnikami odżywczymi. Wpływają na jej prawidłowy wzrost i rozwój, zwiększają krzewienie oraz pobudzają do wytwarzania nowych łodyg. Składniki te mają również kluczowe znaczenie we wzroście i funkcjonowaniu zdrowego i silnego układu korzeniowego.

Potas dodatkowo odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki wodnej rośliny oraz reguluje pobieranie CO2 z atmosfery, co zapewnia efektywny proces fotosyntezy.

1000l = 1250kg, co oznacza, że 100l nawozu zawarte jest 15kg P2O5 oraz 7,5kg K2O.

Produkt można mieszać z RMS tworząc w ten sposób nawóz typu NPK.

Zastosowanie

Nawóz przeznaczony jest do uprawy wszystkich rodzajów roślin, szczególnie na glebach, gdzie występuje deficyt fosforu.

Wygodna w stosowaniu forma płynna nawozu umożliwia wykorzystywanie go zarówno do nawożenia doglebowego w postaci nierozcieńczonej, jak i do nawożenia dolistnego po rozcieńczeniu. Forma płynna nawozu pozwala na podawanie go w fazach wzrostu roślin, w których występuje największe zapotrzebowanie na zawarte w nim składniki.

Polecany jest jako nawóz interwencyjny, gdyż pozwala na szybkie uzupełnienie fosforu i potasu w glebie w formach bardzo szybko działających. Można go stosować zarówno przedsiewnie – rozlewając nawóz bez rozcieńczenia za pomocą opryskiwacza na glebę (bezpośrednio przed zasiewami lub nasadzeniami), jak i pogłównie – rozlewając nawóz na rośliny już rosnące. Taka metoda stosowania pozwala na całkowite pokrycie potrzeb roślin na fosfor i potas. Produkt świetnie nadaje się też do fertygacji.

 

 

 

 

 

Zastosowanie nawozu płynnego fosfor plus potas w doglebowym nawożeniu przedsiewnym skutkuje wytworzeniem dla roślin bardzo dobrych warunków do szybkiego startu wzrostu, wytworzenia zdrowego, silnego i rozbudowanego systemu korzeniowego oraz wzbogaca glebę o minerały niezbędne do dalszych etapów prawidłowej wegetacji. Wspomaganie roślin nawozem podczas nawożenia pogłównego dolistnego bądź fertygacji uzupełnia ich zapotrzebowanie na minerały, wspomaga owocowanie oraz zwiększa i ulepsza plon.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami, doradzą, zaplanują dostawę!