Mocznik granulowany 46% N

Mocznik granulowany 46% N

IMG_20220819_113434

Mocznik granulowany 46% N

 

Mocznik jest najczęściej stosowanym i najefektywniejszym mineralnym nawozem azotowym. Sprawdzony skład produktu pozytywnie wpływa na roślinę we wszystkich etapach jej wzrostu i rozwoju, co sprawia, że mocznik jest idealnym nawozem do nawożenie przedsiewnego, pogłównego, a także dolistnego.

 

Opis produktu

 

Mocznik granulowany 46% N jest najbardziej uniwersalnym i najskuteczniejszym nawozem azotowym zawierającym 46% azotu w postaci amidowej. Zastosowany w roztworze wodnym azot w formie amidowej jest łatwo przyswajany przez liście, dlatego jest idealnym nawozem do wykorzystania jako oprysk. Kolejną zaletą mocznika jest fakt, iż w przeciwieństwie do innych produktów azotowych nie powoduje uszkodzeń ani poparzeń liści. Aby minerały zawarte w produkcie zostały jak najlepiej pobrane, wchłonięte i wykorzystane przez system korzeniowy musi on, w procesie hydroliz enzymatycznej, przekształcić się w dostępną dla rośliny formę amonową, a następnie w azotanową.

 

Zastosowanie

 

Stosowanie mocznika ma na celu ograniczenie strat azotu spowodowane ulatnianiem się amoniaku do atmosfery oraz pozimowym wyjałowieniem gleby. Najistotniejsze jest jednak zwiększenie efektywności wykorzystania azotu zawartego w moczniku przez rośliny uprawowe.

Mocznik jest bardzo uniwersalnym nawozem mineralnym stosowanym do nawożenia doglebowego oraz dokarmiania pozakorzeniowego roślin w roztworze wodnym.

 

Azot zawarty w produkcie jest udostępniany roślinom równomiernie, w związku z czym nie następuje nadmierne gromadzenie szkodliwych azotanów w roślinie, jak i w wodach gruntowych, a straty azotu z gleby są znikome. Forma amonowa nawozu, która powstaje w procesie hydrolizy wpływa na wzrost i rozwój roślin, wspomaga pobór fosforu, a także ogranicza nadmierne pobieranie potasu, co jest najistotniejsze w przypadku upraw rolnych, warzywnych oraz owocowych. Zapewnia także dobre ukorzenienie, prawidłowy rozwój, zwiększa ogólną odporność oraz gwarantuje wysoki i zdrowy plon. Mocznik granulowany 46% N jest idealnym nawozem do stosowania w uprawach zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraka cukrowego, ziemniaków, warzyw uprawowych, na użytkach zielonych oraz do wspomagania drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych. 

cornfield-1365883_1920

Kukurydza najintensywniej pobiera azot w fazie przed kwitnieniem, aż do fazy wytwarzania kolb. Dlatego powinniśmy skorzystać z nawozu z azotem w formie amidowej, którym jest mocznik, gdyż azot jest długo uwalniany i dostępny dla rośliny.

countryside-2326787_1920

Najczęściej zboża azotem dokarmia się kilkakrotnie w trakcie wegetacji stosując do każdego zabiegu roztwór mocznika w odpowiednim stężeniu na początku krzewienia 18-20%, pod koniec krzewienia 16-18%, na początku strzelania w źdźbło 10-12%.

black-currants-388899_1920

Nawożenie dolistne wykonuje się przed kwitnieniem. Stężenia przygotowuje się w zależności od gatunku, kondycji rośliny i stwierdzonych niedoborów azotu.

 

 

harvesting-5561921_1920

Mocznik można zastosować przedsiewnie, a także nawozić dodatkowo w okresie wegetacji

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami, doradzą, zaplanują dostawę!